Fonnia

 

 

Fonnia – I 2006

(Cdr, nedostupné)

 

Fonnia – II 2006

(Cdr, nedostupné)

 

Fonnia – III 2006

Cdr, nedostupné)

 

Fonnia – IIII 2007

(Cdr, dostupné 3 kusy)

 

Fonnia – Rez 2007

(Cdr, nedostupné)

 

Fonnia – Běl 2007

(Kazeta, dostupné 3 kusy)

 

Fonnia – Sviecě 2007

(Nevydáno)

 

 

Fonnia – Artalin 2007

(Cdr, dostupné 3 kusy)

 

Fonnia – F40 2007

(Cdr, dostupné 3 kusy)

 

Fonnia – Nediv 2008

(3“Cdr, nedostupné)

 

Fonnia – Porné 2008

(Nevydáno)

 

Fonnia - Imaniaci  (VA - Fulci is Still Alive) 2008 (Bone 102) 

(DvD Cdr, nedostupné)

 

Fonnia - Pankhart (VA - Ascetic Sperm Diet) 2008 (Bone 61)

(DvD Cdr, nedostupné)

 

Fonnia - Dnakra (VA - 404 Fatal Terrors) 2008 (Bone 88)

(DvD Cdr, nedostupné)

 

Fonnia / Norss 2008 (No 012)

(Cdr, nedostupné)

 

Fonnia – Uroborous (Magick Rituals VIII: The Final Chapter 2xCDR SV050)

(2 Cdr, nedostupné)

 

Fonnia - Semai - Split 2009

(Cdr, dostupných 11 kusů)

 

 

Fonnia – Schlachthaus (VA - Not Our World Alone 2009)

 

http://www.archive.org/details/NotOurWorldAlone

 

zpět